Yaşam

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Hakkında

Laboratuvar hastane ve kliniklerde kullanılan personelin yetiştirilmesi konusunda pratik ve teorik egitim yapar. Bu programa katılmak isteyen öğrencilerin fizik, kimya , biyoloji ve insani bilimler dallarında kendilerini iyi yetiştirmeleri gerekmektedir. Tıbbi tahlil laboratuvara mezunları genellikle özel hastaneler de ve üniversite devlet hastanelerinde çalışmaktadırlar. Gerekilen eğitim alındıktan sonra devlete bağlı bir şekilde işe başlanabilinmektedir.

Çalıştığınız tıbbi laboratuvar da aldığınız eğitim sonucu kazandığınız bilgi yeterli ise birçok farklı tıbbi laboratuvarda iş imkanı sağlanabilmektedir. Ülkemizde tıbbi tahlil laboratuvarı bölümü ile ilgili birçok üniversite vardır. Tıbbi tahlil laboratuvarı birçok kişi tarafından tercih edilebilmektedir.

Bölümün Amacı

Tıbbi laboratuvar programı laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların kullanımı sağlık kurslarındaki tahlillerin yapılması ve teknik sağlık personelinin yetiştirilmesi konusunda pratik ve teorik bir egitim yapmaktadir. Bu eğitim sadece kısmi bir eğitimdir. Yani size sadece işin kaba kısmını anlamanızı sağlar. Asıl bilgiyi almak ise üniversite de bulunan ve tıp sektörünün ayrı bir dalı olan tıbbi tahlil laboratuvarı bölümü okuyarak ve dönem sonunda belirlenen hastanelerde teknik eğitim alınarak tıbbi tahlil laboratuvar çalışanı olabilirsiniz. Her sektörde olduğu gibi tıbbi laboratuvar çalışanlarının da belirli bir tecrübe kazanması gerekir. Bunun için ise üniversite tarafından belirli hastane ve kuruluşlarda tıbbi laboratuvar çalışmasına öğrenci yönlendirilmesi yapılmaktadır.

Programda Görülmekte Olan Dersler

Eğitim ve öğretim yılının ilk yılında psikoloji, anatomi, fizik, biyoloji, entomoloji, mikrobiyoloji, kimya, parazitoloji gibi temel bilim dersleri görülmektedir. İkinci yıl ise; biyofizik, biyokimya, radyoloji, histoloji, genetik, patoloji gibi temel tıp dersleri görülmektedir.

Aynı zamanda üniversite devlet hastanelerinde ya da özel hastanelerde öğrencilere tıp, radyoloji, patoloji, kermotoloji, biyokimya, parazitoloji, mikrobiyoloji gibi alanlarda staj yaptırılmaktadır.

Bu bölüm mezunları okulları bittikten sonra “Tıp Laboratuvarı Teknikeri” adı altında  ünvanını almaktadır. Bu ünvanı alan her bir kisi artik sağlık personelidir. Laboratuvar ve bilim dallarinda tekniklere uygun analiz ve test yapmaktadirlar.

Bölüm mezunları çalışma alanları

Bu alanda egitim gormus saglik personelleri devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, sağlık ocaklarında, özel kliniklerde çalışabilirler. Aynı zamanda Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi teskilatlarinda da çalışabilirler. Su anki is durumuna bakacak olursak ülkemizde bu alanda yetişmiş sağlık personeline ihtiyac vardır ve mezunları kolaylıkla iş sahibi olabilmektedir.

Tıbbi tahlil laboratuvarları hastalıklarımızın önceden tespit edildigi, değerlendirildiği, hastalığın herhangi tanığının koyulduğu, takibinin yapıldığı, emar çekimleri, film , biyopsi incelemesi gibi çıkan sonuçlara göre tedavinin izleneceği yola karar verilen birimdir. Her hastanenin kendine, özel tıbbi tahlil laboratuvarı bulunmamaktadır. Fakat mutlaka kendine, özel numuneleri yada anlaşmalı olduğu tahlil laboratuvarları vardır. Bu tahliller orada yapılmaktadır.

Tıbbi laboratuvar hastalığın teşhisi tedavisine ilişkin bilgi sağlamak amacıyla ya da bir insanın sağlık durumunun analizini yapmak acıyla insan vücudundan temin edilen materyallere ilişkin kimyasal, biyolojik, immunolojik, immuno hematolojik,biyofiziksel,sitolojik,patolojik vb. diger analizleri yapan aynı zamanda sonuçların yorumlanması, yoruma yönelik tavsiye dahil tüm araştırmayı içeren aynı zamanda konsültasyon hizmeti sağlayabilen laboratuvarlardır.

Öğrencide olması gereken özellikler;

Bu meslekte göz ve el becerisi gerektiğinden dolayı bu uzuvlarında herhangi bir sakatlığın olmaması mezuniyette kişinin başarısının yüksek olmasına sebeptir. Herhangi bir ortopetik sakatlığının olmaması gerekir. Çünkü bu sağlık personelinin çalışma saatleri gece ve gündüz şeklinde olacaktir.

Kişinin soğuk kanlı olması gerekmektedir. Kan, balgam, dışkı, kusma, idrar vb. biyolojik sıvılar ve tıbbi operasyon ürünleri ile çalışmaktan etkilenmemelidir. Aynı zamanda bu sağlık personelinin teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgili olması beklenilmektedir.

Tıbbi tahlil laboratuvarı

Tıbbi laboratuvar konusunda yeterli bilgiye sahip olan, tıbbi laboratuvarlar üzerine birçok konuda bilgi ve teknik çalışma kapasitesi yüksek olan (biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, endokrinoloji vb.) güncel teknoloji bilgisi yüksek laboratuvar teknikerleri yetiştirilmektedir.

Tıbbi Laboratuvar işinin özellikleri doğrultusunda yetişen kişilerin konu hakkında kişisel eğitimi hakkında gerekli olan bilgiye sahip olup, bu iş üzerine yeteri kadar çalışan elemanların kontrolünde yeterli malzeme ve donanıma sahip hastanelerin ve şirketlerin, laboratuvarlarında Klinik Uygulama Laboratuvarları dersleri alındıktan sonra, eğitim çalışmasına dahil olurlar. Katılan öğrenciler 1. yıllık bir çalışma sonrasında 40 veya 50 günlük bir yaz tatili süresinde çalışma hakkı kazanırlar.

Özellikle son yıllarda büyük bir ilgi gören sağlık sektörü, artan hastane sayısı doğrultusunda sağlık personeline ihtiyacı da oldukça artırmıştır. Öğrenim gören kişiler, Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi Programı ile ilgili bilgilerin yanı sıra sağlık sektörünün birçok dalına dahil olabilirler.Bu sektörden mezun olanlar, hastaneler ve tıbbi laboratuvarlarda iş imkanı bulabilecekler.

Mesleğin Geleceği

Bu sektörde her geçen gün özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait laboratuvar sayıları artmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda bu bölümlere eğitimini görmüş eleman bulunamadığından dolayı lise mezunu ya da Kimya, Biyoloji vb bölümlerden mezun olan öğrenci eleman olarak alınmaktaydı.

Ancak günümüzde artık özel kuruluşlar kendi iş yerlerinde 4 yıllık mezun yerine 2 yıllık önlisanstan mezun olmuş öğrenci tercih etmektedirler. Bunun nedeni ise daha düşük ücretle

çalıştırıla bilmektir.  Tıbbi laboratuvar bölümünden mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmının iş bulduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeplerden dolayı bu bölümü okuyan öğrencilerin ileride daha çok değerli olması beklenmektedir.

Kullanılan alet ve malzemeler

Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı),

Porselen ve cam malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget),

Bilgisayar vb.

Kimyasal maddeler (bakır sülfat, çinko sülfat vb.)

Bu saglik personelinin calisma alanindaki gorevleri nelerdir?

*Laboratuvardaki araçların ve test cihazların kullanım öncesi kontrollerini yaparlar,

*Laboratuvarda bulunan araç ve gereçleri temizler, bakımını yapar ve dezenfekte eder.

*Test, analiz ve deney bulgularını rapor edip ve takip islemi yapar.

*Analiz, deneyler ve testlerde kullanılacak numune ve örnekler hazırlar.

*Laboratuvarda bulunan araç ve gereçleri kullanarak istenilen deney, analiz ve testi yapar.

*Laboratuvarda bulunan uzmanların ve tıp adamlarının  araştırma çalışmalarına yardımcı olurlar.

*Tahlili yapılacak kati ve sivi maddelerin test edilmesi için gerekli olan kimyasal sıvıları, karışımları ve fiziksel şartları hazırlarlar.

Çalışma ortamı ve koşulları

Tıbbi laboratuvar teknikleri teknikeri; sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Tıbbi laboratuvar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir. Ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

Meslek eğitimi

Tıbbi laboratuvar teknikeri, sağlık kurumları himayesine tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumuna dair olarak doktorların gerekli bulduğu tıbbi analizleri yapabilen sağlık teknikeridir. Tıbbi laboratuvar teknikeri, test cihazları ve aletleri, kullanım öncesi temizlik kontrollerini yapar. Deneyler, analizler ve deneylerde kullanılacak olan tahlil örneklerinin test edilebilmesi için gerekli materyallerin, karışımları ve fiziksel şartları hazır hale getirir.

Laboratuvar malzemelerini kullanarak beklenilen deneyi, test ve analizleri yapar, bulgularını rapor eder. Laboratuvar araç ve malzemelerinin temizliğinden ve bakımından sorumludur. Laboratuvarda bulunan teknikerlerin ve tıp doktorlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur. Programı bitiren öğrencilere önlisans diploması ve laboratuvar teknikeri ünvanı verilir.

Meslekte İlerleme

Tıbbi laboratuvar teknikeri bölümünü ön lisans olarak bitirenler Ösym tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş sınavına girerek başka, Bölüm tercihi yapabilmektedirler. Bu bölümler 2 yıllık ön lisans olarak bitirdikleri üniversiteyi 4 yıllığa farklı bir bölüme geçerek lisans olarak tamamlayabilirler. Bu bolümler;

Hemşirelik, Biyolojik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ‘dir. Çalıştığı kurum ve kuruluşta laboratuvar sorumlusu olarak da calışabilmektedirler.

Benzer Meslekler

*Biyoloji

*Kimya teknikeri

*Laborant

*Kimyager

Eğitim sonrasında ve Eğitim sürecinde kazancı

Eğitim Sonrası Özel kurum ve kuruluşlarda ise başlamaları durumunda deneyim ve yetenekleri sektörün kuralları çerçevesi içerisinde ücret alınır. Bu ücret en fazla asgari ücretin 3 yada 4 katı oranındadır.

Teknik hizmetler sınıfı içerisinde 10.derecenin 2.kademesi ile göreve başlamaktadırlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenir.

Eğitim süreci

Eğitim süreci boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harc kredisinden, yurtlarından faydalanabilmektedirler. Bu mesleği edinebilmek için 4 yıl ön lisans okuyarak ve gerekli beceri eğitimini aldıktan sonra belirli hastane ve tahlil üzerine açılan firma ve şirketlerde görev yapabilirler. Fakat ön lisans döneminde, üniversite tarafından belirtilen kuruluşlarda staj görevini yerine getirmek zorundadır. Stajdan alınan not ile okulunu tamamlayıp tıbbi tahlil laboratuvar elemanı olunabilinir.

Meslek eğitimin verildiği yerler

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı yüksek okulların “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” bölümü ile “Laboratuvar” bölümünde verilmektedir.

Çukurova Üniversitesi(Adana)Hizmetleri Meslek Yüksek okulu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksek okulu

Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek okulu

Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek okulu

Celal Bayar Üniversitesi(Manisa)  Meslek Yüksek okulu

Mersin Üniversitesi Meslek Yüksek okulu

Muğla Üniversitesi Meslek Yüksek okulu

Trakya Üniversitesi(Edirne)  Meslek Yüksek okulu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meslek Yüksek okulu

İstanbul Üniversitesi  M. Y. okulu

Marmara Üniversitesi M. Y. okulu

9 eylül Üniversitesi (İzmir) M. Y. okulu

Ege Üniversitesi(İzmir) M. Y. okulu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M. Y. okulu

Cumhuriyet Üniversitesi(Sivas) Sağlık Hizmetleri M. Y. okulu

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Sağlık Hizmetleri M. Y. okulu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Sağlık Hizmetleri M. Y. okulu

Karadeniz Teknik Üniversitesi(Trabzon) Maçka M.Y. okulu

Fatih Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Hizmetleri M. Y. okulu

Ufuk Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri M. Y. okulu

İstanbul Bilim Üniversitesi Meslek Yüksek okulu

Hacettepe Üniversitesi sağlık Hizmetleri M. Y. okulu

Akdeniz Üniversitesi  M. Y. okulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M. Y. okulu

Tıbbi laboratuvar teknikleri programında alınan dersler nelerdir ?

Tıbbi laboratuvar teknikleri konusunda alınan derslerin programına göre 1. sınıf konuları; Temel anatomi, Fizyoloji laboratuvar güvenliği (BSEÇ), Temel matematik, Genel patoloji, Pozitif psikoloji, ve iletişim becerileri, Üniversite kültürü, hastalıklar bilgisi, Atatürk ilkeleri, İnkilap tarihi, Türk dili, İngilizce, Biyokimya, İlk yardım, Tıbbi Biyoloji, Genetik, Temel Mikrobiyoloji, Laboratuvar aletlerinin kullanımı ve bakımı, Seçmeli ders, Üniversite kültürü, gibi dersler görülmektedir.    

Üst sınıflarda ise aynı derslerin bir üst seviyeleri tekrar edilir. Son sınıfa doğru ise Tıbbi tahlil laboratuvarı ile ilgili belirli kuruluşlarda staj görmesi gerekmektedir. görülen staj sonucu alınan ders notları sizin üniversite hayatınıza büyük katkı sağlayacaktır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Mezunları Çalışma Alanları Nelerdir?

Tıbbi laboratuvar teknikerleri hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında  araştırma merkezlerinde, tahlil üzerine kurulan kuruluşlarda; gıda sanayi işletmelerinde, tıp alanında veya geliştirme çalışmaları yapan kurumlarda iş imkanı bulabilmektedirler.

Farklı bir sağlık sektörünün dallarına yönlenerek iş imkanı arayan kişiler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyo mühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri gibi sağlık dallarında iş bulabilirler. DGS sınavı ile dikey geçiş imkanı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir